Obsługa prawna osób fizycznych
W ramach pomocy prawnej osobom fizycznym 

Kancelaria zajmuje się:
1. zastępstwem procesowym w sprawach   karnych,    
cywilnych , rodzinnych ,spadkowych
2. udzielaniem porad prawnych
3. sporządzaniem pism procesowych (pozwy, apelacje,
zażalenia, pisma przygotowawcze)
4.przygotowywaniem projektów umów


Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
W ramach pomocy prawnej podmiotom gospodarczym
Kancelaria zajmuje się: ·       
1.prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej
2. prowadzeniem spraw sądowych z zakresu prawa
gospodarczego, cywilnego i karnego ·       
3.sporządzaniem opinii prawnych, uwzględniających aktualny
stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze
orzecznictwo ·       
4. przygotowywaniem projektów umów oraz negocjowaniem i
konsultowaniem przedstawionych do analizy kontraktów ·  KANCELARIA   ADWOKACKA ADWOKAT DARIUSZ STĘPNIAK

Zakres usług
.